Zpětný odběr REMA

Společnost LADERMAN s.r.o. získala osvědčení pro „Místo odděleného sběru a zpětného odběru skupiny REMA“.

Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice.

Rema kolobeh

 

Osvědčení a kompletní tabulku zařízení pro odběr REMA systému naleznete v sekci ke stažení.